Praktyczne aspekty badań w diagnostyce ultrasonograficznej
w położnictwie i ginekologii, perinatologii oraz endokrynologii onkologicznej

kurs stacjonarny/ internetowy i warsztaty praktyczne

Termin: 23 i 24 października 2020 r. (piątek i sobota)

Miejsce: Kazimierz Dolny nad Wisłą (Hotel Król Kazimierz, ul. Puławska 86) oraz przez Internet

Wykładowcy:  dr hab. n. med. Dariusz Borowski, prof. UMK; prof. dr hab. n. med. Jacek Brązert, prof. dr hab. n. med.  Marek Pietryga, dr n. med.  Maciej Brązert, dr n. med.  Rafał Iciek

Punktacja: 30 pkt., zaliczenie warsztatów praktycznych

Zgłoszenia, program, informacje praktyczne – proszę kliknąć: