Materiały i zakres egzaminu do certyfikatu badań prenatalnych Sekcji USG PTGiP

W celu przystąpienia do egzamiu należy spełnić warunki podane w ” Rodzajach i zasadach uzyskania Certyfikatów Sekcji USG PTG” oraz dokonać zgłoszenia na określony termin egzaminu zgodnie z procedurą (podane w zakładce „Terminy egzaminów”). Badanie w czasie trwania egzaminu praktycznego obejmuje prawidłowe wykonanie badania i obrazowanie struktur płodu zgodnie z wytycznymi rekomendacji Sekcji Ultrasonografii PTG (patrz tutaj).

W zakres egzaminu wchodzą następujące badania:

  • przepływu w przewodzie żylnym, zastawce trójdzielnej i tętnicach macicznych
  • przepływy w tętnicy i żyle pępowinowej
  • tętnica środkowa mózgu