Przesyłanie zdjęć do analizy
do Certyfikatu USG piersi

Szanowni Państwo,

uruchomiliśmy witrynę do przesyłania zdjęć dokumentujących przeprowadzone badania ultrasonograficzne gruczołu piersiowego w celu spełnienia wymogów uzyskania Certyfikatu diagnostyki ultrasonograficznej gruczołu piersiowego. Po to, by uzyskać Certyfikat diagnostyki, należy przesłać do weryfikacji 20 poprawnie wykonanych obrazów USG piersi 20 różnych pacjentek (obrazujących minimum 10 różnych zmian ogniskowych, w tym minimum 2 zmiany lite). Zdjęcia powinny być wykonane zgodnie z zasadami dokumentowania badań USG piersi przedstawionymi na szkoleniach.

Ocenie podlegać będzie:

  1. właściwe ogniskowanie zmiany na obrazie
  2. odpowiednie wymiarowanie zmiany i jej położenia (piktogram lub godzina wg tarczy zegarowej)
  3. optymalizacja parametrów obrazu (odpowiednie wzmocnienie)

WAŻNE: Przesłane zdjęcia powinny być zanonimizowane w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjentki. Zdjęcia wraz z danymi kontaktowymi lekarza wykonującego badanie powinny zostać przesłane na adres: logbook@frog.krakow.pl Zdjęcia wykonane przez osoby, które zalogowały się na stronie http://crm.healthiq.pl, będą oceniane wg dotychczasowych, „starych” kryteriów. W przypadku zakończonej pozytywnie weryfikacji badań uczestnik kursu otrzyma informację zwrotną o spełnieniu wymagań do uzyskania Certyfikatu.