Praktyczna ultrasonografia w położnictwie i ginekologii

Praktyczna ultrasonografia w położnictwie i ginekologii

Marek Pietryga, Jacek Brązert

Exemplum: Poznań 2012

ss. 1064

Ten praktyczny podręcznik profesjonalny, adresowany do studentów i lekarzy – zarówno początkujących, jak i z dłuższym stażem – przedstawia szczegółowo zagadnienia z zakresu ultrasonografii w ginekologii i jest wzbogacony o prezentacje przypadków klinicznych. Zawiera 2288 instruktywnych zdjęć, z czego 1890 wykonali osobiście autorzy.

Nowość stanowi oryginalna strona internetowa, stworzona specjalnie na potrzeby tej publikacji. Pod adresem http://www.praktycznaultrasonografia.pl/ znajdzie Czytelnik filmy wideo z badań ultrasonograficznych i dodatkowe zdjęcia. W zamyśle autorów strona ta ma spełniać rolę platformy służącej ciągłemu uzupełnianiu wiadomości zawartych w książce, informowaniu o nowościach z zakresu diagnostyki oraz wymianie doświadczeń między lekarzami.

Kontakt

Biuro Medisfera
E-mail: biuro@usgptgip.pl
Tel: 515 76 36 84

Godziny pracy

Biuro Medisfera
8.30 – 15.00

© Copyright – usgptgip 2019 | Powered by: Design-it Creative Group