PrenatalProjekt

PrenatalProjekt (@prenatalprojekt) to wielokierunkowa inicjatywa mająca na celu stworzenie nowego modelu komunikacji między kobietą i personelem medycznym – takiego, który umożliwia interaktywny kontakt w oparciu o platformę www oraz aplikacje mobilne. PrenatalProjekt stanowi przede wszystkim program skoncentrowany na upowszechnianiu wiedzy i wdrażaniu zdobyczy nauki z dziedziny medycyny perinatalnej i położnictwa-ginekologii do codziennej medycyny. W pierwszej kolejności za cel zostały obrane problemy związane z dysfunkcją maciczno-łożyskową, która prowadzi do rozwoju takich schorzeń, jak preeklampsja, rzucawka i ograniczenie wzrastania płodu. Edukacja zarówno kobiet, jak i ich lekarzy przez media społecznościowe oraz bezpośrednie spotkania zalicza się do form aktywności służących rozpropagowaniu wczesnego skryningu i zastosowaniu profilaktyki zmniejszającej częstość ciężkich postaci tych patologii, co ma zmniejszyć odsetek porodów przedwczesnych. Powszechna implementacja najnowszych zdobyczy nauki i poprawa wyników perinatalnych z jednoczesną możliwością ich obserwacji, analizy wyników to możliwości, które daje PrenatalProjekt.

Autorzy wpisu

dr hab. n. med. prof. UMK Dariusz Borowski

dr hab. n. med. Sebastian Kwiatkowski