INTERNETOWE BADANIE ANKIETOWE W RAMACH PROJEKTU MIND-COVID

Szanowne Koleżanki!
Szanowni Koledzy!

W tym ciężkim czasie pandemii różnego rodzaju relacje międzyludzkie zostały poważnie zachwiane. Także te między nami i naszymi pacjentkami.

Być może jakąś formą zrozumienia tych nietypowych zdarzeń, które dzieją się wokół nas i naszych pacjentek, i szansą na poprawę tej sytuacji będzie ten projekt, w którym uczestniczymy także jako Sekcja Ultrasonografii Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników.

Bardzo proszę Was, aby w wolnej chwili poczytać o tej inicjatywie i zachęcać Wasze pacjentki do wzięcia udziału w tej ankiecie.

Życzę wszystkim zdrowia i jak najszybszego powrotu do normalności.

Darek Borowski

Tutaj zamieszczono ankietę w języku polskim:

Natomiast ten adres warto przekazać pacjentkom, które swobodniej posługują się innymi językami: