Ciąża a szczepienie przeciwko COVID-19

Ciąża a szczepienie przeciwko COVID-19

Jak podkreśla Polskie Towarzystwo Wakcynologii na podstawie dostępnych danych naukowych, chore na COVID-19 będące w ciąży są obarczone większym ryzykiem choroby o ciężkim przebiegu, hospitalizacji na oddziale intensywnej terapii, konieczności mechanicznego wspomagania oddychania (w tym metodą pozaustrojowego utlenowania krwi) oraz zgonu niż chore niebędące w ciąży. Ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19 u ciężarnych zwiększają jeszcze choroby współwystępujące, takie jak otyłość i cukrzyca.

Oznacza to, że kobiety w ciąży stanowią jedną z grup, w których szczepienie przeciwko COVID-19 należy przeprowadzać w pierwszej kolejności.

Amerykańskie Kolegium Położników i Ginekologów (American College of Obstetricians and Gynecologists, ACOG) zajęło stanowisko, że kobiety w ciąży powinny mieć możliwość zadecydowania o zaszczepieniu się przeciwko COVID-19 i niezależnie od dokonanego wyboru otrzymać wsparcie. Powinno się zadbać o udostępnienie im aktualnych informacji na temat bezpieczeństwa i skuteczności szczepionek, w tym informacji, jakie dane są aktualnie niedostępne.

Jak zaznacza ACOG, nie dysponujemy obecnie danymi z badań klinicznych odnośnie do bezpieczeństwa stosowania szczepionek przeciwko COVID-19 u kobiet w ciąży, ale też nie ma danych wskazujących, że szczepienie to powinno być u nich przeciwwskazane. W przedklinicznych badaniach toksyczności rozwojowej i reprodukcyjnej (developmental and reproductive toxicity, DART), przeprowadzonych na modelach zwierzęcych przez wytwórców szczepionek BNT162b2 (Pfizer/BioNTech) i mRNA-1273 (Moderna), nie zaobserwowano niepokojących sygnałów dotyczących bezpieczeństwa w tym zakresie.

Podczas rozmowy z kobietą w ciąży lekarz powinien omówić przede wszystkim następujące zagadnienia:

  • aktywność wirusa w populacji,
  • skuteczność szczepionki,
  • ryzyko zachorowania na COVID-19 i ciężkość choroby u matki, w tym wpływ choroby matki na zdrowie płodu i noworodka,
  • bezpieczeństwo szczepienia u ciężarnej i dla płodu.

Ponadto warto przypomnieć pacjentce o roli, jaką odgrywają inne środki zapobiegania zakażeniu: mycie rąk, dystans fizyczny i noszenie maski. Dla potrzeb takich rozmów zaleca się przejrzenie dostępnych danych o ryzyku związanym ze szczepieniem przeciwko COVID-19 u kobiet w ciąży, a także o korzyściach, jakie niesie ono ze sobą.

Jeśli chodzi o wybór między preparatem BNT162b2 a preparatem mRNA-1273, obecnie żaden z nich nie jest przedkładany u kobiet w ciąży. Przy czym cały schemat szczepienia należy zrealizować tym samym preparatem.

Odstęp czasowy między szczepieniem przeciw COVID-19 a szczepieniem innymi preparatami (np. przeciwko błonicy, tężcowi i krztuścowi) powinien wynosić co najmniej 14 dni. Natomiast na odpowiedź immunologiczną na szczepionkę przeciwko COVID-19 nie wpływa podaż immunoglobuliny anty-RhD.

Jeśli po zaszczepieniu przeciw COVID-19 u ciężarnej pojawia się gorączka, należy zastosować paracetamol.

Po zaszczepieniu przeciwko COVID-19 nie jest konieczne opóźniania zajścia w ciążę.

Po zaszczepieniu przeciwko COVID-19 nie ma potrzeby przerywania karmienia piersią ani rezygnacji z jego podejmowania.

Wpis na podstawie:

Kontakt

Biuro Medisfera
E-mail: biuro@usgptgip.pl
Tel: 515 76 36 84

Godziny pracy

Biuro Medisfera
8.30 – 15.00

© Copyright – usgptgip 2019 | Powered by: Design-it Creative Group