14-15.02.2020, Wisła
Praktyczne aspekty badań w diagnostyce ultrasonograficznej w położnictwie i ginekologii, perinatologii oraz endokrynologii ginekologicznej