Punktacja szkoleń

Prezes PTGiP, Zarząd Główny PTGiP oraz przewodniczący Sekcji Ultrasonografii Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników podjęli w tej kwestii następujące decyzje. Z dniem 11.03.2019 roku przyznawanie punktów sekcji ultrasonografii PTGiP będzie uzależnione od następujących czynników:

  1. liczby wykładowców z grona zarządu i grupy powołanych przez Zarząd Sekcji USG PTGiP Ekspertów,
  2. długości trwania kursu,
  3. połączenia kursu z częścią praktyczną,
  4. liczby uczestników kursu.

I tak:

  • maksymalna liczba, jaką może otrzymać kurs afiliowany przez Sekcję USG PTGiP, to 30 pkt.;
  • kurs taki jest organizowany maksymalnie dla 50 osób;
  • liczba wykładowców z zarządu sekcji/ grona ekspertów wynosi co najmniej 4;
  • czas trwania kursu wynosi co najmniej 7 godzin zegarowych;
  • kurs jest połączony z zajęciami praktycznymi prowadzonymi poprzedniego lub następnego dnia (trwającymi co najmniej 4 godziny);
  • pozostałe kursy będą punktowane w wysokości 10 pkt. i 20 pkt. w zależności od spełnienia poszczególnych warunków.

W sprawie przydzielenia punktów organizator zwraca się do Przewodniczącego Sekcji Ultrasonografii PTGiP, który po analizie programu i innych czynników w porozumieniu z Zarządem Sekcji dokonuje akredytacji kursu.

Umowa sekcje – organizacja kursów